Terapie Matrix Birth Reimprinting aneb imaginace dokonalého znovuzrození a porodu

22.02.2015

Technika Matrix Birth Reimprinting (též Matrix Re-birth) je specificky zaměřená Matrix Reimprinting technika, jež vychází ze základní techniky EFT aneb Techniky emoční svobody, která je řazena mezi metody Energetické psychologie. Tuto specializovanou Matrix Birth Reimprinting techniku navrhla v rámci své EFT a Matrix Reimprinting praxe paní Sharon King z Velké Británie.

Sharon King - navrhla techniku Matrix Birth Reimprinting
Sharon King - navrhla techniku Matrix Birth Reimprinting

Jak napovídá samotný název techniky, jde o způsob léčení následků různých problémů, jež vznikly při porodu, v době těhotenství či početí. Pomocí Matrix Birth Reimprinting můžeme formou imaginace a základní EFT techniky napravit vše "nedokonalé", k čemu během celého procesu "stvoření člověka" došlo. A nejen při "stvoření a zrození" v tomto životě, ale i v případě, že se nějaké tzv. trauma přenáší již po několik generací.

Ale stejně tak, jako lze s touto technikou pracovat v čase zpětně (tedy směrem do minulosti), tak se může využít také směrem opačným – tedy do budoucnosti. To znamená, že Matrix Birth Reimprinting může pomoci také připravit ženu na proces porodu, přenastavit to, co si žena o porodu myslí, čeho se dopředu bojí, o čem je přesvědčena a podobně - což může být popojeno na to, jak ona sama přišla na svět, jaký byl její proces narození. Díky uvolnění případných vlastních traumat z vlastního narození, a díky přenastavení svých budoucích představ a očekávání tak žena může prožít porod až překvapivě pohodlně, bez strachu, s minimem bolestí a bez komplikací - což je v podstatě též v souladu s novodobými objevy na poli kvantové fyziky.

Metoda Matrix Birth Reimprinting pomáhá imaginační formou, v propojení na náš energetický systém, přeměnit tedy negativní zkušenosti klidně již z našeho početí, doby během těhotenství a našeho příchodu na svět (zrození) tak, jak si přejeme a jak cítíme. Pomocí Matrix Birth Reimprinting a imaginace se můžeme tzv. znovupočít, znovuvyvinout a znovuzrodit v (pro nás) ideálních podmínkách, v lásce, radosti, míru, zdraví, hojnosti a v radostném očekávání, že jsme byli vědomě početi (přivoláni na planetu Zemi do naší rodiny) a jsme s láskou a radostí očekáváni nejen rodiči, ale i celým světem. Takto můžeme zkusit přenastavit naše základní nastavení, na základě kterého jsme si vytvořili (byť i podvědomě) mnohá přesvědčení, jež přímo ovlivňují kvalitu a způsob našeho života.

Jestliže čtete tento článek, zřejmě patříte k těm, kteří si uvědomují, jak důležitý vliv na rozvoj našeho vnímání světa a na naše přesvědčení má právě proces narození. A nejen samotný porod, ale již akt početí, posléze čas strávený v matčině děloze a prvních 6 let života. Tato doba od početí do cca 6. roku dítěte je hlavním obdobím, které v podstatě určuje, jak budeme po zbytek našeho života vnímat sami sebe a celý svět, jak budeme se sebou i celým světem vycházet.

V době těhotenství je dítě propojeno nejen s matkou, ale i otcem. Dítě vnímá všechny pocity a emoce matky, ale také otce. Elektromagnetické pole srdce matky ovlivňuje buňky srdce dítěte v děloze – existuje zde vzájemné propojení a podpora.

A tak to, co rodiče prožívají během doby početí, těhotenství a porodu, přímo ovlivňuje dítě, ale i to, s jakými pocity a hlavními nastaveními a mentálními vzorci přijde na svět a vykročí do svého života.

Metoda Matrix Birth Reimprinting pomáhá uvolnit emoce, nastavení a přesvědčení, jež u člověka vznikla v důsledku procesu jeho početí, pobytu v matčině děloze, porodu a zkušeností záhy po příchodu na svět (po porodu).

Mezi tzv. negativní zkušenosti, jež mohou být součástí tohoto procesu a jež mohou být transformovány pomocí Matrix Birth Reimprinting jsou například:

 • dítě je počato při násilném sexuálním aktu (při znásilnění, pohlavním zneužití)
 • dítě je počato "náhodou" a během těhotenství je ze strany matky nebo otce vnímáno jako nechtěné
 • dítě je počato "náhodou", je sice chtěné, ale matce či otci "způsobuje toto náhodné početí" komplikace a potíže
 • dítě je jiného pohlaví než rodiče očekávají a chtějí nebo než jaké lékaři rodičům tvrdí (zejména u starších ročníků, kde nebyly přístroje k dispozici či nebyly tak dokonalé)
 • rodiče zažívají během doby těhotenství strach a obavy (ať už o zdraví svoje či zdraví očekávaného dítěte, anebo zda budou schopni dítě vychovat, zda budou mít kde bydlet apod.)
 • rodiče mají během doby těhotenství negativní emoce či vytvářejí negativní či omezující přesvědčení (matka se například cítí během změn jejího těla při těhotenství škaredá a méněcenná - jakože jí dítě bere krásu, dále se může kvůli těhotenství cítit často fyzicky omezována – snížená pohyblivost, rychlejší únava apod. a těžko to nese, neustále to komentuje či si na těhotenství stěžuje...)
 • rodiče zažijí během doby těhotenství nepříjemné zkušenosti (ať už v práci, rodině, společnosti...), jejichž důsledkem rodiče (ale právě i dítě) cítí strach, úzkosti, smutky, zlobu, hněv apod.
 • komplikovaný porod (zaseknutí dítěte – uvíznutí v porodním kanálu, omotání pupeční šňůry okolo krku apod.).
 • předčasný porod a umístění dítěte do inkubátoru
 • oddělení matky od dítěte záhy po porodu
 • matka, otec či porodní personál mají během porodu silné negativní emoce (strach o život matky, dítěte, vztek či hněv při porodních komplikacích apod.)
 • nepřirozený porod (uměle vyvolaný, císařským řezem, použití léků k urychlení porodu)
 • předchozí potraty (umělé či nechtěné) – předchozí zkušenost matky (i otce) se ztrátou dítěte
 • ztráta (smrt) či ohrožení dvojčete (při porodu dvojčat)
 • separace od dvojčete po porodu
 • podmínky a prostředí při a záhy po porodu (hrubé zacházení, injekce, koupání, zvuky, ostrá světla, hlasité zvuky lidí či přístrojů)
 • omamné a tišící prostředky a léky užité matkou při porodu, ale i otcem během porodu
 • použité přístroje při porodu (kleště apod.)
 • nepřítomnost otce záhy po porodu
 • dítě je dáno k adopci
 • generační problémy při porodech (opakující se komplikace při porodech v generaci)


Důsledkem těchto negativních zkušeností mohou být tyto projevy/problémy dítěte/člověka:

 • pocit, že mě nikdo nechce
 • pocit, že nejsem vítán(a) a očekáván(a), strach z odmítnutí
 • pocit, že mě nikdo nemá rád
 • pocit, že jsem osamělý(á), oddělený(á), bez kontaktu
 • pocit, že nikam nepatřím a jsem na světě asi omylem
 • pocit, že nejsem podporován(a)
 • pocit, že nejsem dost dobrý(á)
 • pocit, že svět není bezpečné místo
 • pocity studu a pocity, že jsem škaredý(á)
 • pocit, že jsem nemožný(á) a neschopný(á)
 • strachy, úzkosti, agrese
 • problémy s některým smyslem (zvuky, vidění, citlivost na vůně, doteky, chutě)
 • neschopnost dokončovat věci
 • neschopnost pospíšit si, odpor ke zrychlení
 • opožďování se, všude chodím pozdě
 • přejídání a tloušťka
 • kožní problémy a ekzémy
 • potíže s dýcháním, plícemi či se srdcem
 • odpor k těsnému oblečení, rolákům a pocity, že nás stále něco dusí či škrtí
 • problémy s omamnými látkami (alkohol, drogy apod.)
 • strach o život svůj nebo blízkých
 • potřeba být stále "ve střehu" či bránit se
 • násilnické sklony
 • deprese s sebevražedné sklony
 • mentální problémy
 • strach z početí, strach z těhotenství a porodu


Možná, že nic není pevně a navždy dané. Možná, že nejsme obětí osudu, karmy či genetického nastavení. Možná, že život můžeme libovolně měnit... Tedy zkoušejme, přenastavujme, měňme a žijme!


Více informací najdete například na https://www.magicalnewbeginnings.com/matrix-birth-reimprinting/ nebo ve videu níže.