Ochrana osobních údajů

Jak se na těchto internetových stránkách www.vitastyle.cz pracuje s Vašimi osobními údaji

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce vašich osobních údajů
Správcem osobních údajů získaných prostřednictvím těchto internetových stránek www.vitastyle.cz je Sylva Šavlová, se sídlem Palackého 204/50, 674 01 Třebíč - Týn, Česká republika, IČO: 62127454 (dále jen Správce).

Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas. Zpracovávány jsou pouze údaje, které jste sami poskytli s udělením souhlasu v rámci přihlášení k odběru (zasílání) newsletterů VitaStyle.cz nebo za účelem získání bezplatného obsahu (ke stažení či zaslání e-mailem) od VitaStyle.cz.

Zpracovávané osobní údaje
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: Vaše jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Účel zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány proto, aby Vám mohly být vyžádané newslettery zasílány a mohl Vám být poskytnut zdarma obsah, o který jste projevili zájem.

Předávání Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle Správce také zpracovateli, zejména poskytovatelem softwarové služby (marketingové aplikace) společností ECOMAIL.CZ, s.r.o. se sídlem na adrese Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2 - Nové Město, IČO: 02762943, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou pro výše uvedený účel zpracovávány po dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete vzít kdykoliv zpět (odvolat), a to například písemně běžnou poštou na adresu sídla Správce nebo zasláním e-mailu na info@vitastyle.cz z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili, nebo proklikem na odhlašovací odkaz v newsletteru, pakliže chcete odhlásit odběr newsletterů VitaStyle.cz. Máte také právo na výmaz údajů (čl. 17 obecného nařízení). Toto se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů Správce. I v takovém případě ale bude Správce nadále zpracovávat osobní údaje v nejmenším nutném rozsahu.

Právo na informace
Vaším právem je požádat Správce o informaci, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou zpracovávány a zda existují další příjemci nebo kategorie příjemců těchto osobních údajů. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o vás Správce eviduje, bude nejprve třeba ověřit, že jste skutečně osoba, které tyto informace náleží. V žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby, z níž bude jasné, kdo o poskytnutí informací žádá. Právem Správce je možnost zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo jsou obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na aktualizaci a opravu údajů
Máte právo požádat Správce o aktualizaci či opravu Vašich údajů (čl. 16 obecného nařízení), pakliže došlo ke změně.

Právo vznést námitku
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku, a Správce následně prověří oprávněnost Vašeho požadavku. Máte také právo se s námitkou obrátit na příslušný dozorový Úřad na ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Další práva
Dle příslušné legislativy máte i další práva, platná samozřejmě i přesto, že na této stránce nejsou uvedena. Zde jsou uvedena převážně ta práva, která jsou v souvislosti s činností VitaStyle.cz nejvíce relevantní. Pro podrobnější prostudování Vašich práv si můžete přečíst příručku s názvem Jsou to vaše údaje – mějte je pod kontrolou, kterou připravila Evropská komise.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce nemá povinnost jmenovat a nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jakýkoliv dotaz, kontaktuje Správce na e-mailu info@vitastyle.cz.

Tyto výše uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 3. 2024.

V případě nutnosti jejich aktualizace budete informováni o všech podstatných změnách.