Terapie Matrix Reimprinting – specializovaná EFT technika

20.02.2015

Terapeutická technika Matrix Reimprinting, aneb práce s hologramem energetického vědomí, je specializovaná a pokročilá verze techniky EFT (Techniky emoční svobody) a vyvinul ji pan Karl Dawson (EFT Master). Matrix Reimprinting mění jemně, hravě a tvořivě, obvykle i velmi rychle, vnímání naší minulosti, kterou přenastavuje (tzv. vtiskuje nový obraz minulosti) a přeměňuje tak i naši přítomnost a tím i naši budoucnost. Změny odehrávající se při "léčení vztahu k naší minulosti" se znatelně odráží na fyzické, emocionální/psychické, mentální i duchovní rovině našeho bytí v současnosti. Pomocí terapie Matrix Reimprinting tak můžeme léčit i fyzické a psychické zdraví v naší přítomnosti. Cílem terapie Matrix Reimprinting je uvolnění vytěsněného traumatu, změna negativního a omezujícího obrazu (přepsání minulosti), díky čemuž je i tělo schopné zahájit proces hojení a regenerace.

Karl Dawson - tvůrce techniky Matrix Reimprinting
Karl Dawson - tvůrce techniky Matrix Reimprinting

Co je to vlastně trauma či traumatická zkušenost? Je to jakákoli událost, která pro nás byla neočekávaná, nepříjemná až dramatická, cítili jsme se v ní osamoceně a nevěděli jsme, co máme dělat (tzv. jsme v tu chvíli neměli žádnou strategii – například proto, že se nám "něco takového" přihodilo poprvé). Pro každého člověka může být trauma něco jiného. Jako trauma na nás (obvykle v dětství) může zapůsobit i taková událost, jako je třeba štípnutí včelou na zahradě - úlek, když na dítě z legrace "vybafne" dědeček – výbuch vzteku některého z rodičů – zpráva o smrti blízké osoby – stěhování do jiného města - a podobně. Ne vždy jde o situaci, kterou bychom z pohledu "dospěláka" vyhodnotili jako tramatickou, ale jako děti ji tak mnohdy vnímáme. Samozřejmě jsou i traumata s tzv. velkým "T", která jsou i pro dospělého prostě traumatem. Technika Matrix Reimprinting však i s těmito "velkými traumaty" dokáže šetrně pracovat. Opětovné prožívání nepříjemných emocí či traumatických fyzických a tělesných pocitů je při použití techniky Matrix Reimprinting minimální.

Máte problémy, ale přitom si žádné své trauma nevybavujete, nebo si myslíte, že jste asi nic traumatického neprožili? Nevadí, i tak můžete terapii podstoupit a zkusit pomocí Matrix Reimprinting svůj problém vyřešit...

Něco více k samotné technice
Tato specializovaná EFT terapie Matrix Reimprinting se efektivně používá v kombinaci se "základním EFT receptem" a vychází ze zákonitostí kvantové fyziky – zejména z objevu Maxe Plancka, považovaného za otce kvantové teorie, který tvrdil již v roce 1944, že existuje určitá energetická matrice (tzv. Matrix), která slouží jako plán (tzv. blueprint) našeho fyzického světa. Matrix Reimprinting vychází též z teorie, že buňky nemají paměť, ale že všechny informace z minulosti jsou uložené právě v našem energetickém poli.

Dalo by se říci, že naše "vnitřní či energetické (před)obrazy" slouží jako podklad pro manifestaci toho, co vnímáme jako bdělý obraz – náš každodenní život. Možná jste již slyšeli tvrzení, že vše, co žijeme (vše co máme a děláme ve svém životě nyní), jsme si dokázali někdy představit. A vše, co nám chybí (co nežijeme a nemáme) jsme si prostě ještě nedokázali představit. Představivost je mocná..., ale stejně tak jsou mocné naše podvědomé programy, které řídí zhruba 95-98 % našeho každodenního jednání a chování.

Naše podvědomé nastavení (programy a přesvědčení) jsme si vytvořili nejčastěji v období od 0 do 6 let našeho života, a v pozdějším věku jsme se v nich podobnými zkušenostmi utvrzovali. Tato nastavení vznikla většinou na základě našeho pozorování osob a věcí okolo nás, a mnohdy též na základě nepochopení určitých situací a na základě prožití nepříjemných, stresových a traumatických událostí. Mnohdy jde též o nastavení, která jsme převzali od našich předků (nedořešená témata, jež se přenášejí po genetické linii jako tzv. "rodová zátěž či tzv. rodová karma"). Tato podvědomá nastavení existují jako obrazy (či předobrazy) v našem osobním (či lokálním) energetickém poli. Pakliže jsou tato nastavení negativní a působí na nás dlouhodobě stresově, tak naše tělo se přirozeně začne přizpůsobovat, a to na chemické, hormonální, buněčné i DNA úrovni. A toto má pak za následek onemocnění – buď v podobě fyzické, psychické či mentální nemoci.

Co se děje při traumatické události?
K lepšímu pochopení toho, co se děje, ještě malé dovysvětlení... V rámci přežití, v tomto případě člověka, to příroda zařídila tak, že v momentě traumatu či těsně před traumatickým zážitkem dojde k zúženému stavu vědomí - naše vědomí tzv. ztuhne či zamrzne a naše tělo začně reagovat podle základního programu s názvem "PŘEŽÍT", kterému se obvykle říká "model útok – útěk – ztuhnutí/zamrznutí/ustrnutí". Tímto programem je tělo biochemicky chráněno před fyzickým a emocionálním přehlcením. V tomto okamžiku naše vědomí ztlumí všechny naše smysly a tím omezí či vytěsní i přísun smyslových informací. Avšak naše podvědomí (či nevědomí) zaznamená a uloží naprosto vše, všechny detaily z onoho zážitku - z traumatické scény - a vytvoří "obraz či hologram", jež zůstane uchycen v našem energetickém poli (Matrixu), z kterého na nás působí do doby, než dojde k "rozřešení" traumatu. Zde vzniká i tzv. ECHO (Energetic Consciousness Hologram) – hologram energetického vědomí, s kterým pracuje metoda Matrix Reimprinting. ECHO je taková energetická (pod)osobnost – jakási energetická verze klienta. Toto ECHO (pro nás) drží všechny informace a pocity z traumatu, jež byly v momentě traumatu z našeho vědomí vytěsněny z důvodu zajištění našeho přežití. Toto "držení/uchovávání" však spotřebovává velké množství energie – naší životní síly.

Technika Matrix Reimprinting dokáže šetrně komunikovat a pracovat s naší "ECHO částí", obvykle jemně a hravě uvolní z energetického pole napětí spojené s traumatem, čímž dovolí toto napětí uvolnit i z fyzického a tělesného systému člověka. Tím se tělesný systém může konečně posunout do hojivé a regenerační fáze.

Mnozí jste už jistě slyšeli nebo četli o tzv. "zákonu přitažlivosti". I tento zákon je využíván právě při terapii metodou Matrix Reimprinting. Pokud ve svém energetickém systému stále držíme (naše ECHO drží) "obraz vytěsněné traumatické události", tak tento "obraz" dle zákonu přitažlivosti do našeho života přitahuje neustále podobné zkušenosti – další a další zážitky, jež se podobají původnímu traumatu, čímž se toto naše podvědomé (či nevědomé) nastavení neustále potvrzuje a posiluje.

Technika Matrix Reimprinting pomáhá šetrným způsobem komunikovat s naší částí ECHO (s hologramem energetického vědomí), dokáže uvolnit jak potřebné informace (k našemu pochopení), tak i napětí z traumatu a změnit či zcela vyměnit původní negativní obraz za nový pozitivní obraz, který klient současně prožívá a prociťuje. Je zapojena mysl (mozek), tělo (buňky) i srdce (fyzické i tzv. duchovní). Tento nový obraz dle zákona přitažlivosti začne do našeho života přitahovat zcela jiné – pozitivní – zkušenosti.

Motto: Matrix Reimprinting - nikdy není příliš pozdě na to, mít šťastné dětství!

Jak samotná terapie probíhá?
Terapie pomocí Matrix Reimprinting probíhá vsedě a stručně řečeno tak, že terapeut drží klientovi jednu ruku a lehce na ni prsty poklepává v místech zakončení základních meridiánů (energetických drah našeho těla). Přitom jemně provází klienta celým procesem, pomáhá vést klienta k jeho ECHO části, s kterou klient při této terapii komunikuje. Terapie trvá obvykle od 1 do 2 hodin.

Dodatek: Karl Dawson při tvorbě této Matrix Reimprinting techniky čerpal jednak ze své vlastní několikalaté praxe, tak i z publikací autorů, jako jsou například Bruce H Lipton PhD. (autor knih: The Biology of Belief/Biologie přesvědčení, Spontaneous Evolution/Spontánní evoluce), Gregg Braden (autor knih: The Divine Matrix/Matrix – božský zdroj, The Spontaneous Healing of Belief, Fractal Time...), Rupert Sheldrake (autor knih: A New Science of Life/Morphic Resonance/Teorie morfické rezonance, Seven Experiments That Could Change the World/Sedm experimentů, které by mohly změnit svět, The Physics of Angels/Fyzika andělů ...), Paul Pearsall, Ph.D. (The Heart's Code...) a dalších autorů.

Další informace najdete například na https://www.matrixreimprinting.com/ nebo ve videu níže.