Terapie EFT aneb Techniky emoční svobody

15.02.2015

EFT je zkratka pro léčebnou metodu s anglickým názvem Emotional Freedom Techniques, pro kterou v češtině používáme název Techniky emoční svobody. EFT je v podstatě energetické léčení, řadí se mezi metody Energetické psychologie a relativně často efektivně pomáhá i v situacích, kde jiné metody či terapie nefungují.

Gary Craig - zakladatel techniky EFT
Gary Craig - zakladatel techniky EFT

Tvůrcem EFT metody je pan Gary Craig, narozený v dubnu 1940. Studoval na Stanfordské Univerzitě a EFT metodu vytvořil v rámci své práce jakožto trenér pro dosahování lepších výkonů, kdy se zaměřoval na emoční bloky, které člověku znemožňují či brzdí celkový úspěch. Zabýval se také metodou NLP (Neuro Linguistic Programming).

Metoda EFT je založena na studii, která dokazuje, že většina našich chybných přesvědčení a negativních emocí je příčinou přerušení toku energie v lidském energetickém systému. Tato energetická narušení - jakési trhliny, bloky a nerovnováha - mají pak za následek různé disharmonické projevy na fyzickém těle, psychickém, mentálním či duchovním rozpoložení člověka.

Již ze samotného názvu Techniky emoční svobody je patrné, že se jedná o techniky, které pomáhají člověku osvobodit se od negativních emocí. EFT technika pracuje na daném problému, uvolňuje a odstraňuje negativní bloky – negativní reakce, emoce, omezující přesvědčení či názory související s problematickými vzpomínkami/zážitky, jež jsou navázány na problém, který pomocí EFT terapie řešíme.

Terapie pomocí EFT je nenásilná také díky tomu, že pracuje s tím "co opravdu je - teď a tady". EFT nevnucuje žádné univerzální pravdy, myšlenky, názory či správné postoje. Při EFT terapii se pracuje s tím, co se opravdu klientovi děje - pracuje se přímo s klientovou pravdou, s jeho vlastními pocity a emocemi. Klientovy názory, myšlenky, přesvědčení, pocity, emoce, bolesti, vnitřní obrazy a vize jsou "materiál", který se jemně zpracovává během EFT terapie. EFT terapie uznává, přijímá a zpracovává vše a právě to, co klient cítí, slyší, vidí či jinak vnímá. EFT pracuje též se vším, co si klient myslí, o čem je přesvědčen, čemu věří či důvěřuje. EFT terapie současně pomáhá klientovi mít se rád a přijmout zcela sebe sama i se vším tím, co klient prožívá, vnímá, co si myslí a čemu věří.

EFT terapie může být aplikována na různé problémy a nemoci, například na:

 • strach, fóbie, panika
 • deprese, úzkost
 • únava, vyčerpání, skleslost a ztráta chuti do života
 • vina (pocity viny), pocity tíhy
 • bezmocnost (pocity bezmoci), lítost
 • stres, nejistota, nervozita
 • vztek, hněv, výbušnost, agresivita, choleričnost
 • bolesti a tlaky
 • fantomové bolesti (bolest fantomových končetin)
 • kožní problémy, lupénka, ekzémy, bradavice, akné
 • alergie a nepřiměřené reakce na různé podněty
 • podceňování sebe sama, nevíra ve své schopnosti
 • stud, ostýchavost, plachost
 • závislost, návyky, zlozvyky
 • neschopnost vyrovnat se se ztrátou či smrtí blízké osoby
 • neplodnost, problémy s početím
 • sexuální problémy, frigidita
 • menstruační problémy a bolesti
 • poruchy s učením a soustředěním, hyperaktivita
 • poruchy řeči, koktání, zadrhávání
 • dětské problémy, pomočování
 • nespavost, noční můry
 • obezita, nadváha či chronická vyhublost
 • poruchy příjmu potravin, přejídání, bulimie, anorexie, nechutenství
 • vztahové problémy
 • problémy s financemi, kariérou a prací, zablokovaná hojnost
 • nepříjemné opakující se vzpomínky (např. na prožité trauma)
 • negativní přesvědčení, chybné myšlenkové vzorce a návyky
 • spirituální a duchovní krize
 • a další psychické nebo fyzické bolesti, nemoci, problémy
 • + problémy u zvířat – např. domácích mazlíčků

Pokud jste četli o výzkumech v oblasti kvantové fyziky, tak víte, že již i vědci prokázali přímý vliv našich emocí na tvar a chování naší DNA, která zase přímo ovlivňuje i energii (či substanci), ze které je vše ve Vesmíru stvořeno. Tyto informace nám tak dávají obrovskou možnost podívat se na sebe, náš život, Zemi i Vesmír zcela jiným způsobem. Možná konečně budeme schopni vzít opravdu 100% zodpovědnost za svůj život a přitom s pocitem radosti a naděje, že každý z nás máme moc tvořit a ovlivňovat svůj život. A pokud se nám to nedaří, tak nám možná tyto objevy dodají sílu podívat se do svého nitra na to, co brzdí či znepříjemňuje náš život a proč se nám nedaří jej žít ve zdraví, radosti, lásce, míru a hojnosti. 

A protože existuje řada metod, jako jsou třeba zde zmiňované EFT, Matrix Reimprinting, Léčebné kódy, Univerzální princip atd, které pomáhají naše nitro prozkoumat, anebo z našeho bytí uvolnit nechtěné blokády, tak můžeme cítit, že se opravdu blýská na "světlejší" časy...

Techniky emoční svobody mají vcelku univerzální použití, a přitom jsou jednoduché, šetrné, současně dosti kreativní a přináší obvykle rychlé a trvalejší výsledky. EFT metoda se tak stala velmi populární po celém světě a zájem o ni stále stoupá, a to nejen v kruzích různých terapeutů, léčitelů, poradců, ale i u tzv. laické veřejnosti.

Zjednodušeně řečeno je EFT taková emocionální verze akupunktury bez jehel. Říká se jí též meridiánová terapie, neboť během EFT stimulujeme (většinou) koncové body na základních meridiánech (energetických drahách našeho těla), a to jemným poklepáváním či ťukáním konečky našich prstů. Současně při tomto "ťukání" na konkrétní sestavu bodů, která je lehce zapamatovatelná, jsme naladěni na konkrétní problém, který řešíme. Buď na něj myslíme nebo ho cítíme či jinak vnímáme. Dáváme tak vědomě našemu "Bytí" najevo, co chceme řešit a současně jemným poklepáváním dáváme impuls našemu tělu, ale i celému energetickému systému, aby mohlo dojít k uvolnění toho, co je třeba, a tak k opětovnému navození rovnováhy. Takto "ťukáme" a pracujeme na problému sami (pakliže jsme se již EFT dostatečně naučili), anebo společně s námi "ťuká" na sebe, případně i na klienta i EFT praktik - terapeut, který tak klienta vede, pomáhá mu ukazovat, na který bod se "ťuká", provází klienta celým procesem a společně tak "vyťukávají synchronně" vybraný problém.

Během EFT terapie se v podstatě jde i do kontaktu s buněčnou pamětí našeho těla, které společně s naším podvědomím (nevědomím) uvolňuje emoce či informace, které byly v našem systému zablokovány, a to mnohdy na desítky let či dokonce několik generací zpětně. V některých případech dojde k vyřešení problému během několika minut a dokonce i bez uvědomění si prvotní příčiny - konkrétního zážitku a emocí, jež stály na počátku právě řešeného problému. Anebo je příčina klientem vnímána spíše na symbolické úrovni, v podobě barvy, tvaru či jiného vjemu. Díky možnosti pracovat i se symbolikou či přirovnáním lze pracovat úspěšně i na tématech či vzpomínkách, o kterých klient nechce přímo otevřeně hovořit. Někdy se během "EFT ťukání" vynoří i konkrétní vzpomínka na zážitek, který byl příčinou zablokování toku energií v našem systému. Díky odkrytí a uvědomění si konkrétní příčiny pak máme skvělou možnost pochopit souvislosti následných dějů, našeho jednání a našich reakcí. A díky tomuto uvědomění jsme schopni i s pomocí "ťukání" uvolnit z těla to, co blokovalo hladký tok energie.

Díky znovunastolení energetické rovnováhy a emoční úlevě dochází i k uzdravení na fyzické úrovni, v některých případech téměř okamžitě – už během terapie, někdy později, a to s ohledem na typ nemoci či bolesti, které se pomocí EFT léčily. Dalo by se říci, že krátkodobější či akutnější fyzické problémy odezní rychleji, než ty dlouhodobé a chronické. Ale i u nich dosahují EFT praktici po celém světě obdivuhodných výsledků.

Velmi často proběhne EFT terapie opravdu hladce, s minimálním emočním či fyzickým nepohodlím. Někdy se může objevit výraznější emoční reakce, která však celkem rychle odezní a uvolní se právě z energetického systému, což posléze klient může pociťovat tak, jakoby se konečně zbavil obrovské tíhy a zátěže. Občas může po terapii dojít k přechodnému navrácení či zhoršení projevů nemoci či daného problému, kdy tělo a energetický a biologický systém vchází do hojivě-regenerační fáze (což krásně popisují diagnostické systémy GNM – Germánská nová medicína či Meta-Medicína), a posléze zcela či z převážné části odezní.

Pokud někdo trpí opravdu vážným a navíc akutním psychickým či fyzickým postižením, měl by použití EFT terapie či jiné alternativní metody konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a odborníkem. V žádném případě se nedoporučuje kvůli EFT apod. vysazovat pravidelně užívané léky! Pokud už Vaše problémy mají opravdu na fyzické úrovni intenzivní projevy, je součinnost klasické medicíny a alternativní terapie potřebná, někdy i nezbytná.

Některé nemoci či potíže mohou vyžadovat vícero EFT sezení (terapií), mezi kterými tělo zpracovává postupné změny v energetickém i fyzickém systému, ale i v ostatních částech našeho Bytí. Některé problémy mají i vícero spouštěcích příčin, zážitků či aspektů a moudrost našeho těla dovolí odkrývat a uvolňovat tyto záležitosti či traumata postupně a po vrstvách. Jak se někdy říká, je to jako bychom loupali cibuli, pěkně jednu vrstvu po druhé. Při některé terapii se sloupne jen jedna tlustá a tuhá slupka, jindy zase několik slupek najednou.

EFT technika má výhodu v tom, že ji lze zdařile používat samostatně anebo v kombinaci s dalšími postupy, které podporují či doplňují samotné EFT. Velmi často se EFT efektivně propojuje s různými technikami imaginací či vizualizace, které pomáhají dosáhnout žádaných úspěchů, a to i v souladu se znovuobjevenými zákony kvantového Vesmíru (viz novodobé objevy na poli kvantové fyziky, o kterých jsem se zmiňovala na této stránce výše). Společně s EFT tak terapeuté dost často pracují s navazujícími či specializovanými EFT technikami jako Matrix Reimprinting, Matrix Birth Reimprintig nebo s aktivní či Intuitivní imaginací a vizualizací a podobně, případně k urychlení používají i skvělé diagnostické systémy, jako jsou Germánská nová medicína či Meta-Medicína...

Při EFT terapii je jedno, zda klient věří v Boha, Ježíše, Máří Magdalénu, Pannu Marii, Budhu, nanebevzaté mistry, anděly či archanděly, minulé životy (reinkarnaci) anebo je zcela nevěřící ateista, materialista nebo "rozený skeptik". Při EFT lze zpracovávat mimo tzv. obvyklé problémy také témata, jako je klientovo přesvědčení či obava, že má zřejmě (nebo určitě) zablokované čakry, trhliny nebo bloky v auře (ve svých jemněhmotných tělech), že je obětí své vlastní či rodové karmy, že je pod vlivem magie, je prokletý a podobně. EFT terapie může pomoci i tomu, kdo je přesvědčen o tom, že na něj nic nefunguje a ani EFT tedy nepomůže - i v tomto případě lze provést EFT terapii (pokud se onen klient odváží ji alespoň jedenkrát vyzkoušet).

EFT možná není zázrak a nefunguje na 100 % vždy, ihned a všude. Ale to (zřejmě) nelze tvrdit s jistotou ani o žádné jiné terapii či metodě. Zdá se však, že za roky jejího působení přinesla tato EFT metoda mnoho úlevy a uzdravení, tak proč ji nevyzkoušet, pokud nám přijde do cesty a máme z ní dobrý pocit...


Poznámka: Další informace najdete například na https://www.emofree.com/ nebo ve videu níže či v dalších videích na YouTube https://www.youtube.com/@emofree