Germánská nová medicína (GNM)

18.02.2015

Germánská nová medicína (GNM) je první ucelenou zdravovědou objasňující vznik, průběh a cestu k definitivnímu vyléčení onemocnění. GNM je nejznámějším a nejrevolučnějším objevem MUDr. Ryke Geerd Hamera (Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer).

GNM je biologický systém, který podává ucelený obraz o biologických změnách, dosud zhoubně vnímaných onemocněních. Je univerzálně platný pro člověka, zvířata i rostliny. GNM popisuje na bázi přírodovědeckých zákonů "bio-logické" fungování živých organismů, do čehož spadají též onemocnění. GNM je první lékařská věda, která vnímá člověka v souvislostech jako celek.

Germánská nová medicína je vědecký biologický systém, který vysvětluje vznik a vývoj onemocnění na 3 "nezávislých" úrovních zároveň:

 • úroveň Duše (psychiky)
 • úroveň Mozku
 • úroveň Orgánů


Germánská nová medicína je založena na 5 biologických zákonech, které Vám umožní sledovat a pochopit průběh Vašeho onemocnění a vypočítat moment uzdravení.

GNM a 5 biologických přírodních zákonů:
1. Železný zákon rakoviny - emocionální konflikt je spouštěčem každého onemocnění. DHS (Dirk Hamer Syndrom) je základním prvkem tohoto zákonu. DHS je moment šoku, který působí současně na všech úrovních – na úrovni Duše (psychiky), mozku a orgánu. DHS je něčím, co přijde jako tzv. "blesk z čistého nebe" = zcela neočekávaně. Je to zážitek jednak neočekávaný, ale i vysoce dramatický a akutní s pocitem izolace (opuštěnosti) a bezmocnosti či neschopnosti danou situaci (dočasně) vyřešit. Takovou konfliktní (šokovou) situací může být například ztráta dítěte, rodičů, partnera, práce či domova, anebo také něco, co tzv. nejsme schopni "strávit či spolknout".

2. Zákonitost (pravidlo) dvojfázovosti onemocnění - každé onemocnění se skládá ze dvou fází. Jedinec je vystaven střídání fáze tzv. sympatikotonní (aktivní) a vagotonní (odpočinkové-léčivé) fáze – podobně jako se na Zemi střídá den a noc. Intenzita a trvání konfliktně-aktivní (první) fáze jsou směrodatné pro délku hojivé (druhé) fáze, která bývá do značné míry totožná a tím se stává léčení v duchu dvojfázovosti onemocnění pod taktovkou Germánské nové medicíny přesně vypočitatelné.

3. Smysluplný speciální biologický program a ontogenetický systém propojenosti rakoviny a rakovinových ekvivalentů na zárodečné vývojové plátky. Tělo člověka se v těle matky vyvíjí ze třech původních zárodečních plátků, jež se nazývají entoderm, mezoderm a ektoderm. Z nich se posléze vyvíjejí všechny orgány. 17. den vývoje embrya se vytvoří 3 základní stavební materiály – tkaniva – zárodečné plátky (listy). Skutečnost, že daný orgán patří k tomu či onomu plátku předurčuje jeho senzibilitu na určitý druh konfliktu a druh chorobné změny. Orgány vznikající z entodermu a část orgánů vznikajících z mezodermu tvoří během konfliktně-aktivní fáze výrůstky, nádory a zvětšují se. Oproti tomu orgány vznikající z ektodermu a část vznikajících z mezodermu během konfliktně–aktivní fáze zmenšují svoji substanci, vznikají díry a orgány se jakoby zmenšují nebo se snižuje jejich funkčnost. V prvním případě se v léčebné (druhé) fázi, za pomoci zánětů, vytvořené výrůstky a nádory odbourávají a pomáhají při tom příslušné bakterie. V druhém případě se tkanivo, které ubylo, "rekonstruuje", vzniká nové a tomu napomáhají příslušné bakterie a virusy.

4. Ontogenetický systém mikrobů. Objevení se mikrobů není defektem našeho imunitního systému či zákeřnou infekcí. Mikroby mají svůj biologický smysl.

5. Kvintesence GNM aneb každé onemocnění má biologický smysl. V přírodě neexistuje nic, co by nemělo smysl. Tento zákon hovoří o tom, že tzv. onemocnění je součástí vývoje přírody jakožto reakce na konflikt v zájmu přežití jedince i lidského rodu. Pochopením tohoto zákonu dospějeme k závěru, že onemocnění v pravém slova smyslu neexistuje. Díky tomuto pátému přírodnímu zákonu se dostáváme do pozice vědomého ředitele našich biologických procesů a poznáváme skutečnosti, jak onemocnění probíhá a ve které fázi nám "Matka Příroda" zajistila řešení konfliktu, který jsme utrpěli.

Germánská nová medicína souhrnem:

 • GNM nejprve nachází a vysvětluje příčinu onemocnění člověka.
 • GNM v sobě zahrnuje i léčení, které je tzv. příčinnou terapií = jediný způsob jak se definitivně zbavit onemocnění.
 • GNM upozorňuje na kořeny onemocnění a řeší je = GNM řeší příčinu onemocnění a ne její povrchní symptomy.
 • GNM dává člověku moc pochopit své biologické pochody a vědomě je řídit.
 • Pokud poznáte spouštěcí příčinu Vašeho onemocnění, tak ji umíte i příslušným způsobem řešit.
 • I "smrtelná" onemocnění mají s pomocí GNM řešení.
 • GNM je vynikající prevence.
 • GNM je cesta k vyššímu uvědomění.
 • Objev GNM staví dosavadní medicínu naruby a přináší léčení budoucnosti již nyní!


Germánská nová medicína nenahrazuje život zachraňující lékařské zásahy, případně chemickou léčbu na zmírnění následků, průvodních znaků onemocnění, ale její znalostí se může jedinec těmto situacím vyhnout, symptomy se stávají smysluplnými. GNM vytrhává člověka z pozice bezmocných pacientů - obětí, kteří nedokáží své životní pochody usměrňovat.

Zdroj: https://www.integralnazdravoveda.sk/

Překlad do ČJ www.vitastyle.cz

Další informace také zde (v němčině): https://germanische-neue-medizin.de/ nebo v angličtině zde: https://learninggnm.com/.