Složení kosmetiky a drogerie aneb jakým látkám se vyhnout?

07.01.2024

Zorientovat se v současné džungli nabízených kosmetických a hygienických produktů pro osobní péči, v drogerii, a hlavně v jejich složení (INCI), není mnohdy jednoduché ani pro znalce. Natož pro běžného zákazníka. INCI znamená zkratku pojmu International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, česky Mezinárodní nomenklatura (názvosloví) kosmetických přísad. Různé zdroje se v hodnocení konkrétních složek navíc částečně liší. Některé jsou v hodnocení přísnější, některé benevolentnější. Může to být způsobeno i tím, že někteří hodnotitelé berou více v potaz i možné kontaminace dané chemické látky v průběhu její výroby nebo její chemickou reakci s ostatními látkami obsaženými v daném jednom produktu.

Čemu se tedy vyhnout ve složení kosmetiky a drogerie? Jaké látky bychom neměli ve složení tolerovat? Kdy je na místě princip předběžné opatrnosti a máme sáhnout po jiné a bezpečnější alternativě? Řekněme, že tehdy, pakliže ve složení výrobku najdeme některou z níže uvedených látek s negativním hodnocením. A pokud v jednom výrobku najdeme hned několik látek ze seznamu níže, tak od něj dejme raději rychle ruce pryč, a pátrejme po bezpečné, přírodní, non-toxic alternativě. Nabídka čisté, netoxické přírodní kosmetiky i drogerie je v současné době již vcelku bohatá. Každý si jistě najde produkt, se kterým bude spokojen, a který nebude ohrožovat zdraví jeho, ani jeho rodiny, zvířat a nezatíží ani životní prostředí.

V seznamu níže je na prvním místě záměrně uvedena složka "Parfum (Fragrance)". Z praktického důvodu, pro co nejrychlejší rozpoznání kvality a bezpečnosti produktu, je totiž tato složka, resp. slovo, zásadní. Není to totiž jedna látka. Je to tajemné slovo, tzv. výrobní tajemství, pod kterým se většinou schovává mnoho látek. Pokud není u výrobku u této složky doplněno, že jde o čistě přírodní vonnou složku z esenciálních olejů, tak jde o syntetickou vůni (tedy umělou napodobeninu přírodních vůní), a pod tímto jedním slovem se schovávají i desítky syntetických látek, často včetně ftalátů, nebezpečných těkavých organických sloučenin (VOC) a jiných. Pokud tedy prověříte nejprve tuto jednu složku, urychlí vám to celkový průzkum složení výrobků. Jakmile jde o syntetickou vonnou složku, tak už nemusíte nic jiného ze složení zkoumat, a rovnou hledejte jinou alternativu. Toť vysvětlení, proč je toto slovo/složka uvedena v seznamu níže přednostně na prvním místě (a poté i abecedně níže). Další látky už jsou řazeny abecedně.

Seznam nejčastějších nebezpečných či nevhodných (sporných) látek:

Parfum (Fragrance)
Pokud není u výrobku u této složky doplněno, že jde o čistě přírodní vonnou složku ze 100% přírodních esenciálních olejů, tak jde o syntetickou vůni (tedy umělou napodobeninu přírodních vůní). Často jde o ropné deriváty. Pod složkou Parfum / Fragrance se skrývají i desítky látek, často i nebezpečné těkavé organické sloučeniny (VOC), ftaláty a endokrinní disruptory, mohou obsahovat i nebezpečný konzervant MIT, Acetaldehyd, Acetonitril, Formaldehyd i narkotikum Toluen (methyl-benzen) a jiné. Společnost Breast Cancer Prevention Partners, což je organizace ze San Franciska, která je současně tvůrcem Kampaně za bezpečnou kosmetiku (Campaign for Safe Cosmetics), uvádí ve svých tipech pro prevenci vzniku rakoviny: "Vyhněte se produktům, které ve složení uvádějí "vůně / fragrance / parfum" nebo "aroma / příchutě / flavors". Tyto produkty mohou obsahovat koktejl desítek potenciálně škodlivých chemikálií." Dokud nebudou zákony přísnější a nepřestanou akceptovat složku "fragrance / parfum" jakožto obchodní či výrobní tajemství, bez nutnosti uvést veškeré obsažené látky, tak bychom měli být opravdu obezřetní. Jak zdraví jedinci, tak všichni, kteří mají jakékoli zdravotní potíže. Syntetické látky schované pod slovem "Parfum / Perfume / Frangrance" mohou způsobit jakékoli zdravotní obtíže - od vyrážek, podrážděných očí, migrény, nevolnosti, astmatických záchvatů a dušnosti, přes trávicí, kardiovaskulární, hormonální, neurologické či autoimunitní potíže, až po rakovinu. Závažnost této složky dokládá mimo jiné i fakt, že v některých zemích se stále častěji objevuje tzv. "fragrance-free" nebo "scent free" politika. Například Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC - The U.S. Centers for Disease Control and Prevention) dodržuje politiku bez parfemace jako součást své "Politiky kvality vnitřního prostředí" již od roku 2009. A vyzývá tak ostatní instituce, aby ji následovaly. Fragrance Free Policy hlásají i některé nemocnice a instituce v Kanadě a přibývají postupně další. Protože kvalita ovzduší uvnitř budov je stejně důležitá, jako kvalita venkovního prostředí. V souvislosti s parfemací obecně je třeba zmínit i téma alergie. Což je, jak se uvádí, v podstatě nepřiměřená či přehnaná reakce imunitního systému na určité látky, kterým se říká alergeny. Ty mohou být původu syntetického, chemického i přírodního. Určitě víte, že někdo má alergii třeba na pyl z břízy, někdo na vlašské ořechy, někdo má alergii na formaldehyd, někdo může mít alergii na konkrétní přírodní esenciální olej, používaný v přírodních vůních. Se vším, i s přírodními vůněmi, je potřeba nakládat s rozmyslem, i zde platí "všeho s mírou", "méně je často více".

Acetaldehyde (Acetaldehyd)
Acetaldehyd dráždí pokožku, oči a dýchací cesty. Používá se většinou k napodobení ovocné vůně v syntetických parfémech. Nepříznivě ovlivňuje ledviny a reprodukční, nervový a dýchací systém. Jak Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (Agency for Research on Cancer), tak Národní toxikologický program (the National Toxicology Program) klasifikují acetaldehyd jako potenciálně karcinogenní pro člověka.

Acetonitrile (Acetonitril)
Je také známý jako kyanomethan, methylkyanid, ethylnitril, ethannitril, methankarbonitril, acetronitrilový klastr. Acetonitril je bezbarvá těkavá kapalina se sladkou spálenou chutí a vůní podobnou éteru. Acetonitril se používá například k výrobě léčiv, syntetických parfémů, pryžových výrobků, pesticidů či odstraňovačů akrylových nehtů. Navzdory některým svým "výhodám" je však acetonitril velmi toxickou látkou, která může vést až ke smrti. K expozici člověka obecně dochází vdechováním výparů acetonitrilu nebo absorpcí kapaliny nebo výparů kůží a očima. K otravě acetonitrilem může dojít také pitím kontaminované vody nebo požitím kontaminovaných potravin.

Alpha-Isomethyl Ionone
Též pod názvy Alfa-isometil ionona, Alfa-isometil ionone, Alpha-Isomethylionon, Ionona alfa-isometil, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on. Syntetická vonná látka používaná v kosmetice, drogerii apod. Alergen, zařazen v seznamu nejznámějších alergenů.

Avobenzone (Butyl methoxydibenzoylmethane)
Může způsobit poškození pokožky nebo alergické reakce. Uvádí se též, že může narušit hormonální funkce jakožto endokrinní disruptor, může poškodit játra, ledviny a nervový systém a zvyšuje riziko obezity. Není biologicky odbouratelný a je toxický pro životní prostředí.

Azobarviva a syntetická barviva
Dráždivé syntetické látky. Uvádějí se většinou ve tvaru Cl + číslo. Dané číslo si raději najděte na internetu, protože se číslují i přírodní barviva, která jsou obvykle neškodná nebo mají i přínosné účinky. Vyhýbejte se syntetickým barvivům, jako např. Cl 11680, Cl 15850, Cl 15985 (Yellow 6 Lake), Cl 16255, Cl 74260, CI 16035 (red 40 / Allura Red AC, FD&C Red 40), CI 42090 (blue 1 / Acid Blue 9 / Blue no. 1), Cl 11710, Cl 11725, Ci 47005 (Aluminum Lake / D&C YELLOW 10 AL LAKE), CI 17200 (Red 33). Existují desítky dalších syntetických barviv. Je nutné si číslo dohledat na internetu a porovnat více zdrojů.

Behentrimonium Chloride (BTC)
Též pod názvy Docosyltrimethylammonium chloride, Behenyl trimethyl amonium chlorid, Dokosyltrimethylamoniumchlorid, BTAC-228 či 1-DOCOSANAMINIUM, N,N,N-TRIMETHYL-, CHLORIDE. Sporná látka. Je to syntetická, kationtová kvartérní amoniová sloučenina. Potenciálně škodlivá. Při vyšší koncentraci dráždí pokožku, oči a působí toxicky. Je špatně odbouratelná v přírodě. Z pohledu předběžné opatrnosti je lépe se i této látce vyhnout.

Benzofenon (Benzophenone)
Též jako Benzophenone-1, Benzofenon-1, Benzophenone-9, Benzofenon-9, Benzofenon-2 (BP2), Oxybenzon (benzofenon-3 nebo BP3), Benzofenon-4, Sulisobenzone, Sulisobenzone sodium. Používají se jako syntetický UV filtr. Tyto látky jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), jsou spojovány s rakovinou, endokrinními poruchami (endokrinní disruptor), orgánovou toxicitou a velkou mírou ekotoxicity (toxicky působí na životní prostředí a živé organismy).

Benzylalkohol (Benzyl Alcohol)
Též pod názvy E1519, BENZENEMETHANOL, BENZYLIC ALCOHOL, A-TOLUENOL, PHENYLCARBINOL, PHENYLMETHANOL, PHENYLMETHYL ALCOHOL, ALPHA-HYDROXYTOLUENE, ALPHA-TOLUENOL, BENZAL ALCOHOL, BENZENECARBINOL, BENZENEMETHANOL. Je přirozenou součástí některých rostlin. Vyrábí se ale převážně synteticky. Konzervant a vonná složka maskující základní zápach. Používá se též jako rozpouštědlo. Kožní alergen. Vysoké koncentrace mohou způsobit astma a bronchitidu - je nevhodný v produktech ve formě sprejů nebo pudru/prášku - riziko vdechnutí. Stejně tak není vhodný v produktech nanášejících se na rty nebo blízko rtů - riziko pozření. Může reagovat s oxidem titaničitým za vzniku aldehydů, včetně formaldehydu.

BHA (Butylated Hydroxyanisol)
Též jako butylovaný hydroxyanisol. Nechvalně známý antioxidant, konzervační látka a stabilizátor. Narušuje hormonální systém, je to endokrinní disruptor, narušuje hladiny hormonů štítné žlázy. Může vyvolat kožní alergie. Zvyšuje riziko rakoviny. Může být v kosmetice, drogerii i v potravinách. Americký národní toxikologický program (U.S. National Toxicology Program), který je součástí National Institutes of Health, klasifikoval BHA jako "možný lidský karcinogen". Podle Úmluvy o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku (the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic) je BHA uvedena jako chemická látka vzbuzující potenciální obavy, přičemž je uvedena její toxicita pro vodní organismy a schopnost bioakumulace.

BHT (Butylated Hydroxytoluene)
Též jako butyl-hydroxytoluen, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-4-methylfenol, 2,6-di-tert-butyl-4-methyl phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol, IONOL CPM, butylated hydroxytoluene, DBPC. Kontroverzní syntetická sloučenina - antioxidant, konzervant, stabilizátor. Podle některých výzkumů má za následek hyperaktivitu dětí a poruchy chování, migrény. Může dráždit kůži, oči a dýchací cesty.

BIT (Benzisothiazolinone)
Dráždivá syntetická látka s pravděpodobně toxickými účinky na člověka i ekosystém. Používá se zejména jako konzervant. Též pod názvy 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-ONE či 1,2Benzisothiazol3(2H)ONE.

Carbon black
Sporná složka z důvodu možné kontaminace PAH. Též pod názvy CI 77266, D & C Black No. 2, Acetylene black, Channel black, Furnace black, Lamp black, Thermal black. Jedná se o tmavě černý prášek používaný jako pigment v kosmetice, jako jsou oční linky, řasenky a rtěnky, laky na nehty, make-up, tvářenky apod. Vyrábí se nedokonalým spalováním produktů na bázi uhlíku, jako je uhelný dehet, a je spojován se zvýšeným výskytem rakoviny a negativními účinky na orgány. Může obsahovat organické kontaminanty, jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), které byly identifikovány jako lidské karcinogeny.

Cashmeran (Kašmeran)
Syntetická vůně (syntetické polycyklické pižmo) používaná v parfémech a kosmetice. Pravděpodobný alergen a potenciální hormonální disruptor. Hromadí se v lidském organismu i přírodě. O dlouhodobých účincích této látky na člověka je toho známo zatím poněkud málo. V rámci principu předběžné opatrnosti je lepší se této složce vyhnout. Lze ji nalézt i pod názvy DPMI; CASHMERAN; 6,7-DIHYDRO-1,1,2,3,3-PENTAMETHYL-4(5H)-INDANONE; 1,2,3,5,6,7-hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4h-inden-4-on; 1,2,3,5,6,7-hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-Inden-4-one; DIHYDRO PENTAMETHYLINDANON, Lanmeran, Musk indanone.

Dichloromethane (DCM)
Též po názvy methylene chloride, metylenchlorid. Methylenchlorid je rozpouštědlo používané v různých průmyslových odvětvích a aplikacích, jako jsou lepidla, barvy a nátěry, léčiva, čištění kovů, chemické zpracování a aerosoly. Některé zdroje uvádějí, že může být součástí syntetických vůní. Dráždí oči, kůži a dýchací cesty. Může způsobit dušnost a kašel, bolesti a motání hlavy, rozmazané vidění a další vážnější poruchy. Je podezřelý, že způsobuje rakovinu u lidí.

1,4-dioxan
Karcinogen spojený s orgánovou toxicitou a rakovinou. Může se vyskytovat v produktech péče o tělo, pleť i vlasy a tam, kde jsou použity syntetické emulgátory a rozpouštědla.

DEA, NDEA, MEA, TEA
Ethanolaminové sloučeniny s karcinogenními účinky, spojovány s nádory jater. Někeré se používají jako emulgátory, jiné jako vůně či upravovače pH. Najdete je pod názvy jako Diethanolamin (DEA), Nitrosodiethanolamin (NDEA), Triethanolamin (TEA), Cocamide DEA, Monoethanolamine (MEA), Cocamide MEA, DEA-cetyl phosphate, DEA oleth-3 phosphate, Lauramide DEA, Linoleamide MEA, Myristamide DEA, Oleamide DEA, Stearamide MEA, TEA-lauryl sulfate. Pokud jsou ethanolaminy použity ve stejném produktu jako určité konzervační látky, které se rozkládají na dusík, mohou tvořit nitrosaminy. Viz též Nitrosamidy.

Diazolidinyl Urea (Diazolidinyl močovina)
Též jako Diazolidinylmočovina, N-(Hydroxymethyl)-N-(dihydroxymethyl-1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)-N"-(hydroxymethyl) urea. Sporná antimikrobiální konzervační látka, která uvolňuje Formaldehyd (viz popis složky Formaldehyd níže). U lidí vystavených takovým složkám uvolňujícím formaldehyd se může vyvinout alergie na formaldehyd nebo alergie na samotnou složku Diazolidinyl močovina. Je lépe se této složce vyhnout.

DMDM Hydantoin
Též pod názvy Dimethylol dimethyl hydantoin, Glydant, 1,3-DIHYDROXYMETHYL-5,5 DIMETHYLHYDANTOIN či 1,3-BIS(HYDROXYMETHYL)-5,5-DIMETHYL- 2,4-IMIDAZOLIDINEDIONE a dalšími. Značně kontroverzní látka uvolňující nebezpečný Formaldehyd (viz Formaldehyd níže). Může vyvolávat alergické reakce, dermatitidu, ekzém, podráždit pokožku či oči. Ostatní rizika - viz Formaldehyd.

EDTA - Ethylenediaminetetraacetic acid
Též jako tetrasodium EDTA, kyselina ethylendiamintetraoctová, Tetrine Acid, Edetic acid, Chelaton, disodium EDTA, trisodium EDTA, E 385. Sporná látka. Běžně se vyskytuje v kosmetice a drogerii. Působí jako chelatační činidlo, konzervant, podporuje tvorbu pěny a chrání produkty před změnami barvy, vůně apod. Má negativní vliv na vodní ekosystémy a obecně na životní prostředí, v kterém se téměř nerozkládá. Nevýhodou kyseliny EDTA je její schopnost pomoci dalším látkám proniknout přes pokožku. Produkty s EDTA nejsou vhodné na citlivou kůži, kdy může docházet k alergickým reakcím. V práškových nebo sprejových produktech může poškodit dýchací cesty, vyvolat nebo zhoršit astma (nebezpečí vdechnutí).

Fluorid
Kontroverzní látka. Velmi častá přísada v zubních pastách. Nadměrný příjem může být škodlivý. Problém představuje zvlášť u dětí, u nichž při užívání vyššího množství hrozí riziko vzniku fluorózy. V rámci předběžné opatrnosti je tedy lépe používat zubní pasty bez fluoridu.

Ftaláty (DBP, DMP, DEP)
Ftaláty jsou endokrinní disruptory a narušují hormonální systém tím, že zvyšují produkci některých hormonů, snižují produkci jiných a narušují hormonální signalizaci, což může způsobit rozličné zdravotní problémy. Ftaláty jsou často spojovány s rakovinou prsu a obecně se zvýšeným rizikem rakoviny, s poruchami funkcí štítné žlázy, snížením plodnosti, výrazným úbytkem mužských spermií, poškozením plodu a s vývojovými poruchami (např. genitální vady u chlapců), změnami funkce ženských i mužských pohlavních orgánů, předčasnou pubertou, zvýšeným rizikem vzniku astmatu a alergií (kožní a plicní hypersenzitivitou), s migrénami, problémy s učením, pozorností a chováním u dětí, cukrovkou, obezitou, neurologickými a kardiovaskulárními problémy, autoimunitními onemocněními, revmatoidní artritidou, onemocněními ledvin, jater, trávicími obtížemi a dalšími negativními účinky na zdraví lidí. Negativní dopady mají i na další generace v důsledku změn na zárodečných buňkách. Silně toxické jsou i pro vodní organismy. Zdrojem ftalátů jsou i běžné (nepřírodní) kosmetické výrobky, drogerie, prací prostředky, aviváže, syntetické parfémy, syntetické vůně obecně. Ftaláty fungují jako rozpouštědla a stabilizátory (fixátory) v syntetických parfémech a dalších vonných přípravcích. Nejčastěji jsou zmiňovány například diethylftalát (DEP - Diethyl phthalate), dibutyftalát (DBP - Dibutyl phthalate), dimethylftalát (DMP - Dimethyl phthalate) a další.

Formaldehyd a látky jej uvolňující
Formaldehyde, formalin, metanal, methanal, metylaldehyd, methyl aldehyde, merthaldehyde, formic aldehyde. Formaldehyd je karcinogenn uvolňovaný řadou kosmetických konzervačních látek, včetně diazolidinylmočoviny, imidazolidinylmočoviny, DMDM hydantoinu, quaternium-15, 2-brom-2-nitropropan-1,3-diolu a hydroxylmethylglycinátu sodného, paraformaldehydu. Formaldehyd se používá jako antimikrobiální konzervační látka v produktech osobní péče, kosmetice, ale i ve stavebních materiálech - např. nábytek z dřevotřísky, překližky, lepenky, koberce, tapety, dále v barvách, lacích, lepidlech. Karcinogenní látka, může způsobit např. rakovinu nosohltanu, leukémii, dušnost, poškození plic apod. Je to kontaktní alergen. Dráždí kůži (vyvolává kontaktní alergickou dermatitidu), oči, dýchací cesty a může způsobovat další alergické reakce a poškozovat centrální nervovou soustavu. Pravděpodobný reprodukční toxin. Je vysoce toxický pro živočichy a životní prostředí obecně.

Hliník (Aluminium)
Hliník vytváří oxidační stres na buňkách v celém těle, což způsobuje poškození DNA a stárnutí buněk. U hliníku také existuje podezření v souvislosti s rakovinou prsu a prostaty. Hliník se hromadí v kostech, mozku, játrech a ledvinách. Je toxický pro pokožku a vytváří oxidační stres.

Hydroquinone (Hydrochinon)
Též pod názvem Tocopheryl acetate. Je spojován s rakovinou a toxicitou orgánového systému, též s kožním onemocněním zvaným ochronóza. Je dráždivý pro dýchací cesty a pro oči - může vážně poškodit rohovku. Nejčastěji se používá v pleťových zesvětlovačích (Skin lighteners), produktech hojně prodávaných pro barevné ženy. Může být i v čisticích prostředcích na obličej a pleť, hydratačních přípravcích na obličej, vlasových kondicionérech a produktech na lakování a ošetření nehtů.

Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde
Též pod názvy Lyral, Kovanol, Landolal, HICC, hydroxyisohexyl 3-cyklohexen karboxaldehyd, Hydroxyisohexyl, 3-cyklohexene carboxaldehyd, 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyklohexen-1-karboxaldehyd, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyd. Syntetická vůně, která se používá k potlačení pachů jiných složek, není rozpustná ve vodě. Patří mezi nejčastější "vonné" alergeny, je spojována i s kontaktní dermatitidou (ekzémy). Je nebezpečná pro vodní živočichy a narušuje jejich přirozené prostředí. Používá se v kosmetice i drogerii, v pracích prostředích. Např. prací prostředky, které tuto látku obsahují, dle nařízení EU (ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1219 ze dne 23. června 2017) nesmí používat označení "ekoznačka EU". To samo o sobě o této látce něco napovídá... Doporučuje se tedy této látce v kosmetice i drogerii vyhnout.

Chloromethane (methyl chloride / metyl chlorid)
Chlormethan může mít akutní i chronické účinky na nervový systém a také nepříznivě ovlivňuje játra, ledviny a kůži. Je to bezbarvý, velmi hořlavý plyn s mírně nasládlou vůní. Toxická látka. Některé zdroje uvádějí, že může být součástí syntetických vůní.

Iodopropynyl Butylcarbamate (IPBC)
Jodopropynyl butylkarbamát je toxická konzervační látka. Může být i pod názvy jodopropynylbutylkarbamát, 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE, BUTYL-3-IODO-2-PROPYNYL ESTER CARBAMIC ACID, BUTYL-3-IODO-2-PROPYNYLCARBAMATE, IODOPROPYL BUTYLCARBAMATE a dalšími. Původně byl vyvinut jako konzervační činidlo ve stavebním průmyslu pro nátěrové hmoty. Bylo prokázáno, že při inhalaci je akutně toxický, proto by se neměl vyskytovat ve výrobcích, které mohou být inhalovány nebo rozprašovány, či kde hrozí vdechnutí výparů. Neměl by se rovněž vyskytovat v přípravcích, které se aplikují na větší část pokožky ani přípravcích ústní péče. Kontaktní alergen, dráždí pokožku. Pravděpodobně má nepříznivé účinky na imunitní systém a je zkoumán též jako pravděpodobný enviromentální toxin.

Isobutane, Propane
Též pod názvy Isobutan, i-Butane, Propan, 2-Methylpropane, Methylpropane, R600a, 1,1-Dimethylethane, Trimethylmethane, E943b. Je to bezbarvý, extrémně hořlavý plyn se zápachem podobným benzínu. Začal se používat jako pohonné médium ve sprejích namísto dříve používaných freonů. Používá se i jako aerosol v kosmetice. Je to kontroverzní látka, vdechnutí či polknutí může být škodlivé. Ve vysokých koncentracích je tato syntetická látka toxická a působí omamně na nervový systém, může způsobovat alergické reakce a podráždění očí a pokožky. Organizací NIOSH v USA byla látka označena jako zvířecí karcinogen. V kosmetice je prozatím povolený, protože se používá v malých koncentracích, které prozatím nejsou považovány za nebezpečné. V rámci předběžné opatrnosti je lepší se ale této látce ve složení kosmetiky vyhnout.

Kvartérní amoniové sloučeniny
Též KAS, QAC, QUATs, kvartérní amoniové soli, kvartérní aminy, Quaternary ammonium compounds. Patří sem např. Benzalkonium Chloride, Benzethonium Chloride, Cetalkonium Chloride, Cetrimide, Cetrimonium Bromide, Cetylpyridinium Chloride, Glycidyl Trimethyl Ammonium Chloride, Stearalkonium Chloride, Babassuamidopropalkonium chlorid, Benzathonium chlorid, Methylbenzethonium chlorid, Quaternium-15 chlorid, Quaternium-15, Hyamine 3500, Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate a další. Kontakt s těmito látkami může způsobit kožní dermatitidu, zánět a podráždění očí a sliznic, a také příznaky astmatu. Mohou působit celkově toxicky. Některé jsou endokrinními disruptory, narušují hormonální soustavu. Pravděpodobně toxické pro vodní organismy.

Kyselina boritá (boric acid, boricum acidum, borová voda, E284)
Vyskytuje se nejčastěji v produktech pro péči o oči (borová voda), ve kterých je běžně dostupná. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA, European Chemicals Agency) ji zařadila mezi "látky vzbuzující mimořádné obavy". Sama o sobě je jedovatá. Při vyšších koncentracích může dráždit kůži a být toxická pro reprodukční systém. Neměla by být používána na citlivou dětskou pokožku.

Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate
Též pod názvy Colalipid safl, Everlipid efa, Arlasilk efa, Phospholipid EFA. Syntetická látka. Kvartérní amoniová sůl. Dráždivá alergenní látka. Viz "Kvartérní aoniové sloučeniny".

Lilial (Butylphenyl methylpropional)
Též jako Lilial aldehyd, p-BMHCA, BMHCA, Butylbenzyl Methylpropional, 2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd, 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, CAS No: 80-54-6. Jde o velmi nebezpečnou chemickou sloučeninu ze skupiny aromatických aldehydů, která se vyznačuje květinovou vůní, připomínající brambořík nebo konvalinku. Lilial v roce 2019 zařadila Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) do skupiny látek narušujících reprodukci (reprotoxické). Později byl Lilial zařazen na seznam chemikálií, jejichž použití Evropská unie zakazuje používat v kosmetice. Od 1. března 2022 se kosmetické přípravky s obsahem vonné látky Lilial (butylfenyl methylpropional) již nesmí na trhu vyskytovat. Pokud máte ale nějaké produkty koupené před tímto datem nebo třeba do půl roku od něj (nejen parfémy a toaletní vody), tak si je raději zkontrolujte ve složení na obalu výrobku.

MCI, CMIT (Methylchloroisothiazolinone)
Též jako 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and MCI. Nebezpečná syntetická konzervační látka a silný alergen. Je spojován s plicní toxicitou, alergickými reakcemi a možnou neurotoxicitou. Na webu Campaing for Safe Cosmetic uvádějí, že MIT a CMIT jsou dva z nejrozšířenějších kontaktních alergenů nalezených v kosmetických přípravcích.

Methyl Gluceth-10, Methyl Gluceth-20
Též jako Ethoxylated methyl glucoside. Sporná syntetická látka s účinky jako PEG. Může způsobit podráždění pokožky a alergické reakce. Může mít dlouhodobé škodlivé účinky na vodní organismy. Proces ethoxylace může zanechat stopová množství karcinogenů v produktech s těmito látkami. Mohou být kontaminovány nebezpečným karcinogenem a mutagenem etylenoxidem a karcinogenním 1,4-dioxanem. Minimálně v rámci předběžné opatrnosti je vhodné se vyhýbat i této látce.

Minerální olej, parafín, vazelína
Též jako Petrolatum, Petroleum Jelly, Paraffin Oil, Mineral Oil. Vzniká jako vedlejší produkt při rafinaci ropy. Může být kontaminován toxickými karcinogenními chemikáliemi nazývanými polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH - polycyclic aromatic hydrocarbons). Za bezpečnější formu minerálního oleje (vazelíny) se považuje White Petrolatum (čistá bílá vazelína farmaceutické kvality) anebo přírodní rostlinná vazelína, která se nevyrábí z ropy, ale například z ricinového oleje, mandlového oleje, bambuckého másla, švestkového oleje, japonského vosku, oleje ze slunečnice roční apod.

MIT, MI (Methylisothiazolinone)
Též jako 2-methyl-4-isothiazoline-3-one, Neolone 950 preservative, MI, OriStar MIT and Microcare MT. Nebezpečná syntetická konzervační látka a silný alergen. Je spojován s plicní toxicitou, alergickými reakcemi a možnou neurotoxicitou. Podle mnoha výzkumů právě MIT způsobuje autoimunitní onemocnění kůže, které se projevuje nejenom ekzémem. Americká společnost pro kontaktní dermatitidu vyhlásila v roce 2013 MIT alergenem roku kvůli senzibilizaci kůže v důsledku dermální expozice.

Nitrosamines (Nitrosaminy)
Nitrosaminy se tvoří, když se určité sloučeniny, jako je diethanolamin (DEA) nebo triethanolamin (TEA) používají ve výrobcích spolu s konzervačními látkami, které se mohou rozložit na dusičnany. Četné studie a databáze spojují nitrosaminy s rakovinou, s narušením endokrinního systému již při velmi nízkých dávkách. N-Nitrosodimethylamine jedna forma nitrosaminu, se hromadí v játrech, močovém měchýři a dalších orgánech a vede k chronickým toxickým účinkům na zdraví. Snadno se vstřebává kůží. Studie také spojují nitrosaminy s vývojovou nebo reprodukční toxicitou, imunotoxicitou, neurotoxicitou a systémovou toxicitou. Protože nitrosaminy vznikají reakcemi chemických směsí ve výrobcích, a proto nejsou na etiketě uvedeny v rámci složení, spotřebitelé nemohou snadno zjistit, které výrobky je obsahují. Doporučuje se tedy vyhýbat produktům s DEA (diethanolamin), TEA (triethanolamin), MEA (Monoethanolamine) a dalšími ethanolaminovými sloučeninami, protože přispívají k tvorbě nitrosaminu.

PABA a deriváty PABA
Též pod názvy OD-PABA, Padimate O, 4-aminobenzoic acid, Para-aminobenzoic acid, P-aminobenzoic acid, Et-PABA, 2-ethylhexyl ester, P-carboxyaniline. PABA byl představen v 70. letech minulého století jako UVB filtr. V poslední době se jeho používání snížilo kvůli alergické dermatitidě a fotosenzitivitě. Některé výzkumy spojují PABA s poruchami štítné žlázy. V současné době se místo PABA používají deriváty PABA, ale tyto deriváty mohou také způsobovat zdravotní problémy. Nejčastěji používaným derivátem PABA je Padimate O (OD-PABA). Hromadí se také v rybách. Je lépe se této látce vyhnout.

Parabeny
Nebezpečné syntetické látky, sloužící jako konzervanty. Vyskytují se např. tyto typy: Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isopropylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben.

Parfum / Perfume / Parfém / Frangrance
Viz popis na začátku seznamu (složka, kterou zkoumejte jako první, urychlíte tím hodnocení bezpečnosti výrobku).

PEG a PPG
Další syntetické látky (emulgátory) se špatnou pověstí. Nejčastěji jsou zmiňovány PEG (polyetylenglykolové deriváty) a PPG (polypropylenglykolové deriváty). Ve složení je najdete obvykle ve spojení s nějakým číslem, jako např. PEG-2 Oleamine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-75 Lanolin, PEG-100 Hydrogenated castor oil, PEG-15, PEG-80 Glyceryl Cocoate, PEG-90, PEG/ PPG-18/ 18 Dimethicone, PPG 5 Ceteth 20 a další. Patří k látkám, kterým se raději vyhněte.

Phenoxyethanol
Též jako Phenoxytol, Fenoxyethanol, 2-Phenoxyethanol, Euxyl K® 400 (sloučenina Phenoxyethanolu a 1,2-dibromo-2,4-dicyanobutane), PhE. Dráždivá syntetická látka, často používaná jako součást syntetických vůní (umělá vonná složka) a též jako konzervant a stabilizátor. Ve vyšších dávkách má toxické účinky - při vdechnutí, dermálním kontaktu a při požití. Na webu Campaing for Safe Cosmetic uvádějí, že expozice fenoxyethanolu byla spojena s reakcemi od ekzému až po těžké, život ohrožující, alergické reakce. Orální expozice kojenců fenoxyethanolu může akutně ovlivnit funkci nervového systému.

P-Phenylenediamine (PPD)
Najdete ho pod názvy jako P-phenylenediamine, P-fenylendiamin, Para-phenylenediamine, 4-aminoaniline, 1,4-benzenediamine, p-diaminobenzene, 1,4-diaminobenzene, 1,4-phenylene diamine. Syntetická látka, silný alergen, hormonální disruptor, je karcinogenní, mutagenní a toxický pro člověka životní prostředí. Často v barvách na vlasy a jinde.

Tetralin (AETT / acetyl-ethyl-tetramethyl-tetralin)
Neurotoxin. Může se objevovat v syntetických parfémech.

Polyquaternium
Najdete je pod názvy Polyquaternium-1, -2, -4, -7, -10, -11, -13, -22, -37, -39, -44 a pod. Kvarterní amonné sloučeniny (QUATs / QAC) jsou další dráždivé alergické chemické látky, patří též mezi endokrinní disruptory a jsou toxické pro vodní organismy. V kombinaci s dalšími syntetickými látkami se riziko škodlivosti na lidské zdraví samozřejmě zvyšuje. Viz též "Kvarterní amoniové sloučeniny" v seznamu výše.

Polytetrafluoroethylene (PTFE, Aka Teflon®)
Též pod názvy Polyperfluoromethylisopropyl Ether, DEA-C8-18 Perfluoroalkylethyl Phosphate, Teflon. Možná kontaminace kyselinou perfluoroktonovou (PFOA), která je spojována např. s rakovinou, reprodukční a vývojovou toxicitou. PFOA je endokrinní disruptor - narušuje hormonální funkce. Polytetrafluoroethylene může být v pudrech, bronzerech, tvářenkách, očních stínech, řasenkách, balzámech na rty, gelech na holení, anti-aging lotion. V rámci předběžné opatrnosti je vhodné se této složce vyhnout.

Potassium bromate (Bromičnan draselný)
Pravděpodobně karcinogenní a genotoxický, může poškodit DNA. Je spojován s různými druhy rakoviny, spolu s onemocněním štítné žlázy, poškozením ledvin, podrážděním střev a reprodukčními abnormalitami. Používá se v potravinářství, ale i kosmetice. Některé země ho v potravinářství zakázaly, některé ještě ne.

Resorcinol
Též pod názvy Resorcin, 1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxybenzene (m-hydroxybenze, m-dihydroxyphenol). Endokrinní disruptor. Narušuje funkce štítné žlázy - může se projevit hypertyreózou a zvětšením štítné žlázy (tzv. struma). Dráždí kůži a oči. Ve vyšších dávkách toxický. Používá se v barvách na vlasy, šampónech a kondicionérech, v dermatologických přípravcích proti akné a na ekzémy a kožní nemoci.

Silikony
Syntetické polymery, používané v kosmetice mnoho let. Z dlouhodobého hlediska však přinášejí mnoho negativních vedlejších účinků. Silikony vlasy i pokožku naopak zatěžují a celkově omezují jejich přirozené funkce - snižují prodyšnost, ucpávají póry apod. Zatěžují životní prostředí, hromadí se v přírodě a negativně ovlivňují kvalitu vody. Poznáte je podle koncovky -cone nebo -siloxane. Mezi nejčastější patří Cyclohexasiloxane, Cyclopentasiloxane, Cetearyl methicone, Dimethicone, Dimethiconol, Stearyl Dimethicone, Cyclomethicone, Polysilicone a další.

Styrene/acrylates copolymer (Kopolymer styren/akrylát)
Na etiketě může být uveden i pod názvy, jako Styrene butadiene copolymer, Polystyrene, Styrene copolymer, Styrene resin, Ehylbenzene či Vinylbenzene. Styren-akrylový kopolymer je syntetický polymer sestávající z akrylátů a styrenu. Přidává se do kosmetických přípravků a produktů péče o pleť pro barvu nebo pro své krycí vlastnosti. Může se objevovat v produktech jako jsou laky na nehty, opalovací krémy, hydratační opalovací krémy, tělové mycí prostředky (body wash / body cleanser), šampóny, tužky na oči. Riziko kontaminace kopolymeru styrenakrylátů Styrenem, který je možným karcinogenem. Spojuje se se zvýšeným rizikem rakoviny prsu, slinivky a jícnu. Styren je také jednou z téměř 3 000 chemikálií uvedených Mezinárodní asociací pro vůně (IFRA - International Fragrance Association), které se používají ve vůních. Přitom Styren je při vdechování toxický pro centrální nervový systém. Evropská komise pro endokrinní poruchy (The European Commission on Endocrine Disruption) klasifikuje Styren jako endokrinní disruptor kategorie 1, což znamená, že důkazy o narušení endokrinního systému byly zdokumentovány u lidí a volně žijících živočichů.

Sulfáty - SLS, SLES, ALS, SMS, TEA-Lauryl Sulfate
Dráždivé syntetické látky - sulfáty (tenzidy / pěnidla). Vysušují a dráždí pokožku a také oči. V závislosti na výrobních procesech může být SLS kontaminován měřitelným množstvím toxického ethylenoxidu a karcinogenního 1,4-dioxanu. Najdete ho pod názvy Lauryl ether sulfát sodný, Sodium Laureth Sulfate (SLES), Lauryl sulfát sodný, Sodium Lauryl Sulfate (SLS), Myreth sulfát sodný, Sodium Myreth Sulfate (SMS), TEA-laurylsulfát, TEA-Lauryl Sulfate, Lauret sulfát amonný, Ammonium Laureth Sulfate (ALS).

Syntetická pižma (Tonalid, Galaxolid, Pižmový keton, Pižmový xylen / xylenové pižmo, umělý mošus)
Tyto chemikálie se používají ve vůních a přidávají se do produktů osobní péče. Syntetické pižmo je vysoce bioakumulativní a bylo zjištěno v mateřském mléce, tělesném tuku a pupečníkové krvi novorozenců. Studie ukazují, že tyto sloučeniny mohou narušit hormonální systémy a mohou být toxické pro reprodukční vývoj a orgánovou soustavu. Syntetickým pižmem v podstatě výrobci nahrazují přírodní pižmo neboli mošus, které je jednou z nejstarších živočišných vonných látek. Pravé živočišné pižmo je sekret (výměšek), který se shromažďuje ve váčku (žláze) v blízkosti pohlavních orgánů samce kabara pižmového (Moschus moschiferus), což je příbuzný asijských jelenů. Výměškem si jelen označuje své teritorium. V surové koncentrované podobě údajně páchne tak odporně, že se z toho lovcům kabarů spouštěla krev z nosu. Ve volné přírodě je kabar pižmový ohroženým druhem právě kvůli dřívějšímu lovu pro pižmo. Této látce, strukturně podobné feromonům, se přisuzují afrodiziakální účinky. Možná proto byla kdysi tak oblíbená v parfémech. Nicméně, člověk je člověk, a zvíře je zvíře. Proč bychom vlastně vůbec měli používat v parfémech pižmo ze zvířete? Živočišné pižmo má jistě speciální "úkol / funkci" v rámci živočišné říše. Možná, že ani pravé ani umělé pižmo, stejně jako např. kastoreum (bobří výměšek - Bobrovina) není zrovna to, co bychom měli vyhledávat a používat? Jsme lidé... Pokud někdo "nutně" potřebuje vůni podobnou pižmu, tak existují i veganská rostlinná pižma, např. Ambrette - Ibiškovec pyžmový nebo olejovitá pryskyřice Galbanum (Ferula galbaniflua). Opět je třeba dávat ale pozor, zda nejde o jejich syntetické napodobeniny.

Talc (Mastek)
Velká pravděpodobnost obsahu karcinogenního azbestu. Často se objevuje v práškové konzistenci - např. v pudrech, tvářenkách, očních stínech, ale také rtěnkách. Též v dětských pudrech / zásypech. Ale i v dalších produktech. V dokumentu NOT SO PRETTY (ODVRÁCENÁ TVÁŘ KRÁSY) z roku 2022 je této složce věnován celý jeden díl. V něm odborníci vysvětlují, že Mastek (Talc) se v přírodě vyskytuje dohromady s azbestem. Jeden bez druhého nemůžete mít. Geologové často říkají, že se od sebe nedají oddělit, že jsou vzájemně promísené. V mastku mohou i ty nejmenší částečky azbestu být škodlivé. Vlákna azbestu jsou tak malá, že pokud je vdechneme, dostanou se až do nejhlubších částí plic. A pak se může objevit nádor mezoteliom = onemocníme rakovinou. V přírodní non-toxic kosmetice se místo mastku používá například kukuřičný škrob (Zea Mays Starch / Corn Starch / Cornstarch) nebo rýžový škrob (Rise Starch).

Titanium dioxide (TiO2) - Oxid titaničitý
Kontroverzní látka. V rámci předběžné opatrnosti je lepší se jí vyhnout. Oxid titaničitý se používá v různých produktech osobní péče, včetně opalovacích krémů, pudrů a sypkých prášků, jako minerální UV filtr nebo bělící činidlo. V pleťových vodách a krémech (při použití na kůži) pravděpodobně nepředstavuje zdravotní riziko. Avšak v případě inhalace (vdechnutí), což je u sypkých práškových produktů a u sprejů riziko, je Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (Agency for Research on Cancer) považován za možný karcinogen. Je tedy vhodné se mu vyhnout u sypkých produktů nebo ve sprejích - všude tam, kde hrozí jeho vdechnutí.

Toluen (Methyl-benzen)
Též jako methyl benzene, methyl benzol, methylbenzene, phenyl methane, phenylmethane a toluol. Velmi nebezpečná látka patřící mezi neurotoxiny. Je to též známé narkotikum. Může vést k poškození plic, jater, ledvin, srdce i nervového systému. Je to pravděpodobný teratogen a může u těhotných zapříčinit poškození plodu. Může způsobovat silné bolesti hlavy, omdlévání, svalové křeče, poruchy řeči, sluchu i zraku. Může se objevovat v syntetických parfémech, resp. být součástí složky "parfum / fragrance" u jakýchkoli produktů s touto vonnou složkou, včetně např. vonných svíček, pakliže u ní není jasně uvedeno, že jde o 100% přírodní vonnou složku, obvykle z esenciálních / éterických olejů. Může být v lacích na nehty a barvách na vlasy.

Triclosan (TSC), příp. Triclocarban (TCC)
Narušuje endokrinní systém a hormonální soustavu, zhoršuje alergie nebo je spouští. Je spojován se vznikem mozkových krvácení a srdečních problémů. Triclosan je lipofilní, což znamená, že se hromadí v tukových tkáních. Je nebezpečný pro vodní živočichy i přírodu.

UV filtry chemické
Najdete je pod názvy Ethylhexyl methoxycinnamate, Octyl metoxycinamát, Octyl methoxycinnamate, OMC, Octinoxate, Methoxycinnamate (OMC), Parsol, Parsol MCX, Parsol MOX, Escalol, 2-ethylhexyl p-methoxycinnamate, též Oxybenzone (Benzofenon-3, BP-3), Homosalate, Octisalate, Ethylhexyl salicylate, Octocrylene, Avobenzone. Objevují se v kosmetických produktech jako jsou barvy na vlasy, šampóny, opalovací krémy, balzámy na rty, laky na nehty, pleťové krémy apod. Octinoxate je endokrinní disruptor, narušuje hormonální systém, má škodlivé účinky na reprodukční systém a vývoj plodu. Oxybenzon (Benzofenon-3, BP-3) je dle některých studií podezřelý z fototoxicity a genotoxicity pro korály. Homosalate (Homosalát) proniká kůží, narušuje hormony a v průběhu času produkuje toxické vedlejší produkty rozkladu. Octisalate (Octisalát) je spojován s alergickými kožními reakcemi a může mít nežádnoucí endokrinní účinky. Octocrylene (Oktokrylen) je spojován s toxicitou pro vodní prostředí s potenciálem poškodit zdraví korálů. Často je kontaminován benzofenonem, o kterém je známo, že způsobuje rakovinu. Podezření z narušování hormonálního systému. Avobenzon může narušit endokrinní systém a v buněčných studiích bylo prokázáno, že blokuje účinky testosteronu. Složky oxybenzon, oktinoxat, octisalát, oktokrylen, homosalát a avobenzon jsou všechny systémově absorbovány do těla po jednom použití, podle studií zveřejněných agenturou FDA (the Food and Drug Administration). FDA také zjistila, že je lze detekovat na kůži a v krvi týdny po jejich posledním použití.

UV filtry minerální
Minerální opalovací krémy se vyrábějí převážně z oxidu titaničitého (titanium dioxide) a oxidu zinečnatého (zinc oxide). Agentura FDA (the Food and Drug Administration) navrhla, aby oxid titaničitý i oxid zinečnatý byly klasifikovány jako bezpečné a účinné. Důkazy naznačují, že jen málo, pokud vůbec nějaké, částice zinku nebo titanu pronikají kůží, aby se dostaly do živých tkání. Vzhledem k potenciální expozici prostřednictvím inhalace však klasifikovala Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer) oxid titaničitý jako potenciálně způsobující rakovinu u lidí. Z tohoto důvodu jsou problémem práškové nebo sprejové formy obsahující oxid titaničitý - kvůli možnému vdechnutí. Oxid zinečnatý je také důvodem k obavám z inhalace (vdechnutí) při použití ve sprejích a práškových produktech. Obecně platí, že minerální opalovací krémy mívají lepší hodnocení než chemické. Chemické UV filtry se totiž lehce vstřebávají do kůže / prostupují do těla, a minerální filtry se nevsakují, a UV záření odrážejí. Minerální filtry jsou však pro lepší roztíratelnost krému některými výrobci rozbíjeny na nanočástice – a ty se mohou vstřebávat do těla podobně jako UV filtry chemické. Dopad na lidské zdraví při používání nanočástic obecně ještě není zcela zřejmý. Mnozí vědci před používáním nanočástic varují. Proto pokud vybíráme opalovací prostředek s minerálními UV filtry, ověřme si u prodejce či výrobce, zda neobsahuje nanočástice.


Některé látky, uvedené v seznamu výše, se mohou ve složení (INCI) výrobků objevovat i pod jinými názvy. Pokud nevíme, hledejme, co se o dané látce píše na internetu. Porovnejme informace z více zdrojů (webů). Pokud si nejsme jisti, raději si vyberme alternativní produkt, u kterého rozumíme celému jeho složení. Případně se konkrétně ptejme prodejce nebo nejlépe přímo výrobce. A co je důležité také vědět, že pořadí, v jakém jsou složky u INCI uvedeny, nám může hodně napovědět. Složky musí být uváděny podle toho, v jakém množství jsou v produktu obsaženy. Na začátku INCI seznamu jsou tedy látky, kterých je v produktu nejvíce.

Existuje také CAS REGISTRY®, databáze látek CAS, která je základním zdrojem, na který se spoléhají vědci, výrobci, regulační orgány a datoví vědci po celém světě, pokud jde o přesné informace o chemických látkách. Číslo CAS je identifikační číslo, pod nímž jsou chemické látky registrovány a popsány v databázi Chemical Abstract Service (CAS).

Společnost Breast Cancer Prevention Partners, ale i další, upozorňují také na další problém dnešní doby a hlásají radu "Don't be brainwashed, greenwashed or pinkwashed", což můžeme přeložit jako "Nenechte si vymýt mozek nazeleno nebo narůžovo". K tomuto bodu uvádějí na svém webu Breast Cancer Prevention Partners: "Společnosti používají k prodeji produktů důvtipný marketing, takže se nenechte nepravdivými tvrzeními přimět k nákupu produktů se škodlivými přísadami. Dávejte pozor na produkty navržené tak, aby vypadaly, že jsou dobré pro životní prostředí nebo jsou přirozené. Tomu se říká green washing (zelené praní / zelené vymývání) – slova jako "přírodní" a "netoxický" mají malý význam, pokud vůbec nějaký, bez označení přísad, které by je podpořilo. Dejte si pozor i na produkty pyšnící se růžovou stuhou; mnoho "pinkwashed" produktů (růžově vymytých) obsahuje chemikálie spojené s rakovinou a jejich výrobce často nečiní mnoho pro prevenci nebo snížení rakoviny prsu...".

Často nás asi napadne otázka, jak je možné, že takovéto látky vůbec mohou být v běžně dostupné kosmetice, drogerii, někdy i v potravinách a dalších produktech? Vždyť zdravotní rizika u mnohých látek zní dosti hrozivě. Zákon nás před zdravotními riziky nechrání (zatím) dostatečně. Zákony obvykle řeší maximální povolené množství či koncentraci určité látky v jednom produktu. Ale v podstatě neřeší, jak tato látka reaguje s ostatními látkami ve složení téhož produktu a už vůbec za nás neřeší, kolik produktů se stejnou nebo podobnou látkou denně použijeme - na kůži, jako vůni (osobní či interiérovou), v pracích a čisticích prostředích, případně zkonzumujeme. Často je zásadním problémem obecné nadužívání (přemíra) kosmetických a čisticích výrobků, drogerie, ale i přespříliš zpracovaných potravin. Jak se říká, všeho moc škodí. Pokud používáme desítky produktů s některými z výše uvedených látek denně, a navíc mnoho let, tak to pro nás znamená velké riziko. Proč jej podstupovat, když můžeme mít bezpečnější alternativu? Některé zdravotní problémy se navíc projeví až po delším čase. I změna klasifikace chemické látky z bezpečné na nebezpečnou, případně její stažení z trhu, mnohdy trvá roky, než se prokáže její nebezpečnost. Do té doby můžou některé látky napáchat mnoho škody. Pokud již nyní máme jakékoli zdravotní potíže, tak bychom neměli váhat, a měli bychom důsledně prozkoumat složení všeho, co v naší domácnosti či v práci používáme, s čím přicházíme často do styku, a vše nevhodné či podezřelé co nejdříve nahradit bezpečnou alternativou. Pokud jsme zdraví, tak složení kontrolujme v rámci principu předběžné opatrnosti. Nečekejme, až to za nás vyřeší normy a zákazy. A nevěřme hned všem reklamám hlásajícím, že téměř každá část našeho těla potřebuje bezpodmínečně několikakrokovou (několikafázovou) speciální péči k tomu, aby mohla fungovat. Chraňme své zdraví aktivně sami. Zdraví je asi to nejdůležitější a nejcennější, co máme či můžeme mít.

Zdroje informací a tipy na "encyklopedie" složek v kosmetice:
https://www.safecosmetics.org/chemicals/
https://www.safecosmetics.org/chemicals/fragrance/
https://www.millionmarker.com/chemical-glossary
https://www.netoxickadomacnost.cz/Jakym-latkam-se-vyhybat-ve-slozeni-b84105.htm
https://encyklopedie.biooo.cz/
https://slozenikosmetiky.bioneeds.cz/
https://www.slozeni-kosmetiky.cz/
https://www.soaphoria.cz/cs/blog/37_nebezpecne-latky-v-kosmetice-formaldehyd.html
https://arnika.org/toxicke-latky/databaze-latek
https://www.jstor.org/stable/1748182
https://www.researchgate.net/publication/287921087_Acetonitrile_Properties_exposure_metabolism_and_toxicity
https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetic-ingredients/phthalates-cosmetics
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1770614/
https://www.gov.uk/government/publications/dichloromethane-properties-and-incident-management/dichloromethane-general-information
https://arnika.org/toxicke-latky/databaze-latek/dichlormethan-dcm
https://davidsuzuki.org/living-green/dirty-dozen-sodium-laureth-sulfate/
https://www.ewg.org/sunscreen/report/the-trouble-with-sunscreen-chemicals/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1699968947037&uri=CELEX%3A32017D1219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1219&qid=1699968947037
https://womensvoices.org/2016/02/09/moiras-story-fragrance-formaldehyde/
https://www.ewg.org/skindeep/ingredients/702500-FORMALDEHYDE/
https://www.inchem.org/documents/pims/chemical/pimg022.htm#SectionTitle:1.3%20%20Synonyms
https://invisibledisabilities.org/environmental-illness/cdc-fragrance-free-policy/
https://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/scent_free.html
https://sunnybrook.ca/content/?page=care-safety-scent
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4627866/
https://www.fiercehealthcare.com/healthcare/why-hospitals-must-ban-perfumes
https://www.uhn.ca/OurHospitals/Pages/smoke_scent_free_UHN.aspx
https://www.facebook.com/groups/www.svetnontoxic.org/
nebo knihy:
SVĚT NON TOXIC - Méně je více (Pavlína Pavlištová, Katarína Hrivňáková)
Doba jedová 3 - kosmetika (Stacy Malkanová)
Tajemství kosmetiky (Vít Syrový)

Mnoho informací můžete načerpat na stránce INSPIRACE, kde jsou tipy na video dokumenty a rozhovory na non-toxic témata a s tím související dokumenty o stavu životního prostředí a planety Země.

Nákupní eko tipy, aneb kde nakupovat tělu i přírodě šetrnější produkty?


Poslední aktualizace článku: 9. 5. 2024