Klášter Sázava - národní kulturní památka a poutní místo

11.06.2023
Sázavský klášter je starobylý skvost nad jednou z mnoha zákrut řeky Sázavy. Klášter patří mezi české národní kulturní památky a je poutním místem ke sv. Prokopovi, duchovnímu ochránci země České. Byl posledním a zároveň nejvýznamnějším střediskem staroslověnského písemnictví v přemyslovských Čechách. Užívalo se tu obou slovanských písem - hlaholice i cyrilice. Patří k místům, která určitě stojí za navštívení.

Tento třetí nejstarší mužský klášter v Česku se nachází v místě, kde se na začátku 11. století usadil poustevník jménem Prokop. Podle nejstarších písemných pramenů se usadil pod klenbou jedné jeskyně nad řekou Sázavou, ze které vyhnal tisíc démonů. A zde nejprve žil osamoceným poustevnickým životem v modlitbě, postu a bdění, a připravoval se na svůj hlavní životní úkol – misii v okolním venkovském kraji.

Časem Prokop nad svou jeskyní začal budovat prostý dřevěný kostel ke cti Panny Marie a sv. Jana Křtitele a vytvářel kolem sebe společenství poustevníků, kteří toužili po hlubokém křesťanském životě. Stal se jejich duchovním otcem a předával jim své životní zkušenosti.

V Letopisu Mnicha sázavského a legendy Vita minor se píše, že kolem roku 1032 se Prokop setkal s přemyslovským knížetem Oldřichem a poté se oba muži společně rozhodli přeměnit Prokopovu poustevnu v benediktinský klášter se slovanskou liturgií a vzdělaností

Na dokončení proměny poustevnické vesničky v řádný klášter se podílel i Oldřichův syn a po jeho smrti český kníže Břetislav I., který v roce 1035 spolu s pražským biskupem Šebířem uvedl Prokopa do úřadu prvního opata kláštera. Sázavský klášter měl hned od počátku svého založení výrazně slovanský charakter a po celou dobu Prokopova života se těšil podpoře knížete Břetislava.

Zdroj informací a více o historii kláštera najdete na oficiálním webu https://klaster-sazava.cz/.

Zdroj fotografií - redakce VitaStyle.cz