Delfíni a vliv lidské představivosti

14.02.2015 21:08

O síle lidské představivosti a imaginace se již napsalo mnohé. Jaký vliv má naše imaginace například na delfíny se můžete dočíst v knize "Moudrost delfínů".

Výňatek z knihy „Moudrost delfínů“:
„...Když jsme se blížili k místu, kde jsme si obvykle hráli s delfíní rodinou, začala jsem přemýšlet o naší skupince na lodi jako o „jednom hejnu“. „Co by se stalo, kdybychom se se všemi na palubě spojili v jednu mysl?“ ptala jsem se v duchu. Zavřela jsem oči a rozprostřela jsem se do prostoru kolem sebe. V mysli jsem viděla, jak rostu do výšky a nakonec se vznáším nad lodí.

Vnitřně jsem se přemístila do tohoto místa nahoře ve vzduchu a rozpustila jsem všechny hranice plynoucí z fyzických omezení. Vznášela jsem se ve výšce a v mysli jsem si představovala, že všichni přítomní jsou jasnou třpytivou hvězdou tvořenou světlem. Cítila jsem vnitřní podstatu každé z těch hvězd. Každou z nich jsem zahrnula respektem a úctou, a když se tak stalo, představila jsem si „nás“ v prostoru vnitřního sjednocení, který měl tvar kruhu dosahujícího až ke hvězdě Souladu.

„Můj ty bože!“ vykřikl někdo. „Podívejte se támhle! je tam alespoň patnáct delfínů!“.

Otevřela jsem oči. Neuvěřitelné! Z ničeho nic se objevilo hejno delfínů, plavali v dokonalém kruhu. Jejich čumáky a hřbetní ploutve se pohybovaly těsně nad vodou a tvořily obraz kruhu. Když jsem přerušila svou vnitřní koncentraci na obraz nás lidí na palubě v podobě krohovité hvězdy, i delfíni rozpustili své kruhovité uspořádání. Plavali neuspořádaně – jeden tady, druhý tam. Rozhodla jsem se ověřit, zda je můj vnitřní obraz lidí jako jedné skupiny – mysli nějakým způsobem provázán s neobvyklým tvarem plujícího hejna delfínů.

Opět jsem se přesunula do své vnitřní vize a naladila jsem se na Jednotu naší skupiny. Znovu jsem viděla, že každý z nás je reprezentován obrazem hvězdy, a pak jsem cítila, jak se všechny ty hvězdy spojují v Jedno. Rychle jsem otevřela oči. Ano! Skutečně! Delfíni opět vytvořili dokonalý kruh na pravoboku naší lodi. Může to být pravda? Musejí být super, skutečně super vnímaví! Byla jsem ohromena!

Delfíni plavali v kruhu, tento pro nás viditelný kruh vytvořili těmi částmi těla, které jim vyčnívaly nad hladinou, jako by byly spojeny do tvaru plavacího kruhu. Klidně by mohli plavat pod vodou, jak to obvykle dělají, ale v tom případě bychom je neviděli. Byl tento tvar zpětnou vazbou, kterou mi dávali, takže jsem mohla chápat spojení mezi vnitřní a vnější realitou?

Pak došlo k tomu nejúžasnějšímu. Ve své mysli jsem se přenesla do vyššího prostoru a začala jsem vidět delfíny jako skupiny sjednocených bytostí – hvězd a zároveň jsem si podržela obraz nás lidí uspořádaných jako kruh tvořený hvězdami. Pak jsem oba ty obrazy „kruh hvězd delfínů“ a „kruh hvězd lidí“ položila přes sebe, takže vznikl obraz dvou prolínajících se kruhů.

Když jsem to udělala, zaplavil mě intenzivní pocit extáze, sjednocení a lásky. Nepopsatelným způsobem jsem byla vyzvednuta do prostoru Jednoty a nejčistšího smyslu absolutní Lásky a Života. Byla to čirá extáze, cítila jsem dokonalé sjednocení s Bohem. Světlo pulzovalo každou buňkou mého těla a skrze nás všechny, kteří jsme tvořili nerozlišitelný celek. Byla jsem dokonale blažená.

Abych se přesvědčila, zda má můj nový imaginační obraz vliv na seskupení delfínů, rychle jsem se podívala, co se děje ve fyzickém světě. Uviděla jsem něco, co jsem v žádném případě nečekala.

Objevilo se druhé hejno delfínů, přibližně stejně početné jako to první. Takže nyní zde byla dvě hejna po patnácti delfínech. To druhé hejno vytvořilo s tím prvním gigantický kruh. Když jsem opět plně zaměřila svoji pozornost na vnější svět, delfíni se rozdělili do dvou oddělených skupin, plavali podivně blízko mořské hladiny a stále tvořili obrazec dvou kruhů.

Nemohla jsem tomu uvěřit! Nebyla to žádná show, nebyl to žádný trik. Delfíni mi zrcadlili holou realitu, kterou je naše vnitřní imaginace schopna spoluvytvářet. Moje imaginace nebyla jen v mé hlavě, je jasné, že ji musejí cítit i delfíni, kteří byli tak dobrotiví a vysílali nám ten obraz zpět v podobě symbolických uspořádání svého plujícího hejna.

Ještě jednou jsem rychle zavřela oči. Je to všechno jenom náhoda? Pokusila jsem se opět o tutéž imaginaci. Naše spojení v Jedno přesahovalo slova. Bylo to jako zemí otřásající extáze a já jsem byla odměněna ohromnou vlnou radosti, blaženosti a milosti. Cítila jsem se tak blízko osvícení, jak jsem si jen dokázala představit.

Přemohla mě zvědavost a opět jsem otevřela oči. Bylo to tu zase! Delfíni vytvořili dva kruhy, které se vzájemně prolínaly. Kruhy se začínaly pomalu rozpadat v okamžiku, kdy jsem přestala se svým vnitřním soustředěním. Byli jsme jedním jediným! Naše imaginace ovlivňuje nejvzdálenější kouty naší trojrozměrné reality! Delfíni mají ve zvyku téměř okamžitě reagovat na imaginované obrazy – a ta druhá skupina delfínů se dnes vynořila úplně odnikud! Možná, že mě delfíni učili, přemlouvali mě k jistým experimentům s imaginací. Jedna věc však byla jistá: když se spolu spojí lidé a delfíni, získají přístup do hlubších realit.

Ten kruh delfínů mi připomněl sen, ve kterém mě obklopili a řekli, že restrukturují můj energetický systém. Fungují delfíni v jiných dimenzích tak jako ve vodě? Sny, telepatická komunikace a nyní tyto „vodní“ experimenty“ mi umožnily vstoupit do nových vztahů s delfíny, které přesahují hranice fyzického světa.

Pomalu jsem se dobírala poznání, které může přemostit subjektivní a objektivní dimenze života. Naše imaginace je skutečně něčím větším než pouhou kognitivní funkcí, je to most do neviditelného světa. Je to svět vytvořený vlákny Světla, pavučinou života, která tvoří předivo použité při stavbě našeho zdánlivě pevného a hmotného světa. Naše imaginace je vetkána do vláken Světla a neustále se podílí na spoluvytváření reality.


Poznámka: Výňatek z knihy „Moudrost delfínů – tajemství holografického vesmíru“, Ilona Selke, vydalo nakladatelství DOBRA – www.knihydobra.cz. Připravila redakce VitaStyle.cz.

 

Zpět

Reklama:

Nejnovější články

Všechny články

© 2015-2023 VitaStyle.cz (www.vitastyle.cz) - všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode